Giới thiệu

La Trọng Nhơn - CEO Founder công ty LADIGI Agency, là một chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing nói chung và SEO nói riêng.

Liên hệ

Chức vụ

CEO LADIGI Agency | LADIGI

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency