Giới thiệu

Tôi tên là Tạ Linh Phương, Sinh năm 1990. Hiện đang làm việc tại công ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông Kỷ Nguyên. Công ty chúng tôi luôn muốn hướng đến các giải pháp thiết thực và tiết kiệm trong lĩnh vực truyền thông dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Liên hệ