Thảo luận của Kengo

Cơ hội và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam từ góc nhìn của nhà đầu tư Nhật Bản Cơ hội và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam từ góc nhìn của nhà đầu tư Nhật Bản
"Hi, Yen, sorry it is my mistake, it is the pyrapid of the population. i would have this replaced shortly...."