Thảo luận của Huy

[Vietnam Digital Landscape 2015] Bức tranh toàn cảnh về Digital Marketing tại Việt Nam 2015 [Vietnam Digital Landscape 2015] Bức tranh toàn cảnh về Digital Marketing tại Việt Nam 2015
12/04/2015 Agency
"Vẫn download được bình thường mà bạn, bạn click vào [Download Vietnam Digital Landscape 2015] của Moore đó...."
Cần 10 năm để đào tạo một giám đốc người Việt Cần 10 năm để đào tạo một giám đốc người Việt
01/12/2014 Quan điểm
"1 quan điểm thể hiện sự chuyên quyền rỏ nét từ phía lãnh đạo Samsung. Đúng, đa số người Việt có tâm lý hoàn thiện việc vì bản thân họ chưa có niềm vui trong công việc. Nếu nhìn lại doanh nghiệp thì hãy xem bản thân DN đã tạo được..."