Giới thiệu

Xin chào! Mình là Kim Chung, hiện tại mình là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mình thực sự rất yêu thích các bài viết trên BrandsVietnam và cũng rất hứng thú với công việc viết, chia sẻ những suy nghĩ phân tích mang quan điểm cá nhân của mình về các thương hiệu. Vì vậy mong có cơ hội được chia sẻ với mọi người nhưng suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn^^

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Sinh viên