Giới thiệu

Tôi tốt nghiệp 12 và đang theo làm bên lĩnh vực buôn bán hàng hoá , tôi muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về nghành . Tôi không có thời gian và điều kiện để đi học Đại Học , nên tôi tìm đến trang này để có thể học online

Liên hệ