Giới thiệu

Là một người làm Marketing nghiêm túc và tràn đầy đam mê

Liên hệ

Chức vụ

Quản lý Markerting Online | Du học INEC

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client