Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Translator Contributor | Freelancer

Thành phố

Thừa Thiên - Huế

Marketing Side

Agency