Giới thiệu

Tôi đam mê trong ngành Marketing Content cho các Brands. Tôi muốn trở thành một thành viên của Brands Vietnam để chia sẻ những góc nhìn khác nhau về Marketing & PR.

Liên hệ

Chức vụ

Marketer |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency