Bài viết của Nguyễn

Dân Marketing tập chơi data-driven như thế nào? Dân Marketing tập chơi data-driven như thế nào?
30/09/2020 Marketers giao lưu 6,847 8 thảo luận

Mọi người thường nói rất nhiều về big data, data-driven, ra quyết định dựa trên số liệu… Bạn cảm thấy đó dường như là cuộc chơi của các doanh nghiệp lớn, có luồng dữ liệu lớn, và có các chuyên gia thống kê chuyên nghiệp. Nhưng liệu, doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn có thể bắt đầu tham gia cuộc chơi data này ngay?

Đăng trang chủ