Giới thiệu

Tôi là một người học về marketing và sale, rất cần những kiến thức về kinh doanh.

Liên hệ