Thảo luận của Tráng

SEO mũ đen và SEO mũ trắng: những khác biệt cơ bản SEO mũ đen và SEO mũ trắng: những khác biệt cơ bản
27/12/2019 Quan điểm
"Việc làm seo mũ trắng mang tính bền bỉ, bền bỉ từ chính khách hàng đến cỗ máy tìm kiếm. Google ngày càng thông minh và khắt khe trong việc làm seo. Việc seo mũ đen sớm muộn cũng để lại hậu quả không tốt. Đọc thêm về seo mũ trắng..."