Giới thiệu

Thành lập vào năm 1999, Kantar Media Việt Nam tiên phong thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về đo lường, đánh giá và lựa chọn phương tiện truyền thông. Giải pháp của chúng tôi phản ánh thị trường truyền thông Việt Nam năng động, và được sử dụng rộng rãi bởi các đối tác trong lĩnh vực truyền hình, phát thanh, truyền thông và quảng cáo. Kantar Media thuộc tập đoàn Kantar - chuyên gia toàn cầu về nghiên cứu thị trường, cung cấp dữ liệu và insight.

Liên hệ