Giới thiệu

Justin Bùi Trần, hiện đang là Giám đốc điều hành của Nâu Digital Creative - một trong những đội ngũ đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, với mục tiêu mang đến những giải pháp tối ưu trong hoạt động Digtal Marketing và Digital Strategy cho doanh nghiệp. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu hoạt động từ phương thức truyền thống sang công nghệ số, hội nhập với xu hướng phát triển công nghệ cũng như phát triển thương hiệu hiện nay.

Liên hệ

Chức vụ

CEO | Nau Digital Creative

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency