Marketer tại Việt Nam
AIESEC tại Việt Nam

Thành viên ban quan hệ công chúng
AIESEC in Vietnam


PROFILE