Marketer KOLs Marketing
JMC KOLs Marketing

Strategy Manager
JMC KOLs Marketing


PROFILE

Giới thiệu


Với tầm nhìn trở thành nền tảng Influencer Marketing hàng đầu, JMC thực hiện các dịch vụ kết hợp Influencer Marketing, Social Marketing, sản xuất video và Quản lý tài năng.

Dựa trên các thế mạnh về cộng đồng KOLs hiện có, chúng tôi hỗ trợ thương hiệu trong chiến dịch tiếp thị, bao gồm kế hoạch chiến lược, ý tưởng nội dung, đến thực thi và báo cáo kết quả. 

 

 

 

 

Liên hệ


Strategy Manager, JMC KOLs Marketing
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh
https://jmc.vn/
https://uyenle.netlify.app

Thông tin khác


Thành viên từ: 03/08/2020 (2 năm 7 tháng)