Giới thiệu

Hiện tại, tôi là Copy Writer tại agency thiết kế.

Liên hệ