Giới thiệu

- Có nhiều năm kinh nghiệp làm việc tại Agency về thương hiệu nên có kiến thức sâu rộng về nhận diện thương hiệu.

- Thế mạnh: logo và bao bì

- Hòa nhập tốt, học hỏi nhanh. Phối hợp tốt với design leader và hỗ trợ tốt các bạn junior designer.

- Khả năng tư vấn khách hàng và pitching tốt.

Liên hệ

Chức vụ

Chuyên viên thiết kế đồ họa |

Thành phố

Hồ Chí Minh