Giới thiệu

Là một người dễ thích nghi với môi trường mới, han học hỏi, thích làm việc nhóm, gặp gỡ nhiều người và mong muốn được sống hết mình với đam mê

Liên hệ