Huy Vinh
Sales Supervisor
Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam

Giới thiệu

Chuyên Gia Phân Tích Thị Trường "Ảo"

Liên hệ

Chức vụ

Sales Supervisor | Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam

Thành phố

Hà Nội