Giới thiệu

Tôi là Huy hiện đang làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing và đang công tác tại TMV Ngọc Dung

Liên hệ

Chức vụ

Nhân Viên | Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client