Giới thiệu

Nữ, 26 tuổi, hiện là HR công ty IT Nhật

Liên hệ