Giới thiệu

Tôi hiện làm việc tại Công ty Cổ phần suất ăn Hàng không Nội Bài, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực suất ăn hàng không tại Việt Nam. Với chức vụ Account Manager, công việc chính của tôi là B2B marketing, R&D và lập kế hoạch SXKD cho công ty.

Liên hệ