Giới thiệu

MasOffer cung cấp nền tảng kết nối Nhà cung cấp và Nhà phân phối với hệ thống kết nối đơn giản, đo lường chính xác. Đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu cho đối tác.

Liên hệ

Chức vụ

Director | MasOffer

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency