Giới thiệu

SV năm nhất ĐH kinh tế HCM, chuyên ngành MARKETING. Nghề nghiệp trong tương lai: account.

Liên hệ