Thảo luận của AI

Cách quảng bá hài hước của Deadpool 2 Cách quảng bá hài hước của Deadpool 2
25/05/2018 Strategy
"Tôi rất thích cách mà nhà làm marketing của bộ phim deadpool này làm, nó lầy & hài hước y như cách bộ phim truyền đạt vậy (y)..."