Thảo luận của Phương

The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 1) The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 1)
05/07/2015 Quan điểm
"Nhân sự nước ngoài hay người Việt? Theo tác giả thì đó là nhân sự người Việt mà...."
We just buy. Make it simple! We just buy. Make it simple!
11/06/2015 Quan điểm
"1. Cũng không hẵn là dành cho FMCG. Mua ô tô chẳng hạn, dù bạn không có nhu cầu tại lúc này thì nhãn hàng cũng nên quảng cáo để duy trì bộ nhớ, và khi người ta có nhu cầu thì thương hiệu của bạn sẽ được nhớ đến..."
Có những thứ không hiệu quả nhưng ta vẫn làm… Có những thứ không hiệu quả nhưng ta vẫn làm…
10/03/2014 Quan điểm
""Thứ hai, mục tiêu của tiếp thị không phải là duy trì khách hàng hay làm cho khách hàng dùng nhiều hơn mà là mở rộng số lượng khách hàng" Câu này bạn phaỉ hiểu như thế này. Không ai có thể sở hữu khách hàng. Ngay cả khi Vinamilk là..."
Có những thứ không hiệu quả nhưng ta vẫn làm… Có những thứ không hiệu quả nhưng ta vẫn làm…
06/03/2014 Quan điểm
"Chào bạn, "theo mình được biết là chi phí để tìm kiếm khách hàng mới bao giờ cũng lớn hơn so với việc tìm kiếm khách hàng mới". Cái này ai cũng được dạy nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế thống kê sẽ cho bạn cái nhìn khác...."