Giới thiệu

Founder Học Cùng Định - Blogger viết về chủ đề Freelancer, kiếm trên MMO

Mình là Định Trần. Mọi người thường thường biết đến mình với tên gọi là Học Cùng Định, kẻ đứng sau blog www.HocCungDinh.com - www.Docs.HocCungDinh.com - www.Tiktok-Shop.vn

Công việc của Định sáng tạo nội dung toàn thời gian trên Tiktok, Youtube, Web, Instagram, Canva, Pinterest, kiếm tiền online bằng cách hướng dẫn mọi người các kỹ năng mềm khi làm việc trên internet.

Kết nối với Định bạn nhé!

►Email: [email protected]

►Blog: www.hoccungdinh.com hoặc www.docs.hoccungdinh.com

►Facebook: https://www.facebook.com/tranvandinh0906

►Fanpage: https://www.facebook.com/hoccungdinh

►Groups: https://www.facebook.com/groups/hoccungdinh

►Instagram: https://www.instagram.com/hoccungdinh/

►Pinterest: https://www.pinterest.com/hoccungdinh/

►Tiktok: https://www.tiktok.com/@canvahoccungdinh

Liên hệ

Chức vụ

Founder | Hoccungdinh.com

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client