Giới thiệu

Là một người yêu thích Digital Marketing, mong muốn chia sẻ những điều mình biết đến mọi người và luôn không ngừng học hỏi.

Liên hệ

Chức vụ

Content Marketing | Freelancer

Thành phố

Bình Định

Marketing Side

Agency