Marketer Nguyễn
Hoàng Nguyễn

Head of Product Design
GEEK Up


PROFILE

Giới thiệu


Chuyên sâu về Khái niệm hóa UX, Nghiên cứu & Thiết kế, Thiết kế Tương tác và Tạo nguyên mẫu Sản phẩm và Thử nghiệm. Top 3 Product Designer trên Dribbble. Giám khảo chuyên môn cho Behance Portfolio Review tại Việt nam từ năm 2016.

Liên hệ


Head of Product Design, GEEK Up
Nam
Client

Thông tin khác


Thành viên từ: 26/09/2022 (4 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam