Giới thiệu

Là một maketer. Thích nghiên cứu làm việc về Martech. Blogger tại Martod

Liên hệ

Chức vụ

Blogger | Martod

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency