Thảo luận của DIễn

Coca-Cola Việt Nam công bố chiến lược tiếp thị toàn cầu mới với tên gọi “One Brand” Coca-Cola Việt Nam công bố chiến lược tiếp thị toàn cầu mới với tên gọi “One Brand”
02/03/2016 Brands
"Bài viết phân tích rất hay, thông tin thu thập đầy đủ. Nói chung là ok ! ..."
Luận bàn về Apple, Samsung, Xiaomi - 3 khuôn mẫu thành công cho thị trường smartphone Luận bàn về Apple, Samsung, Xiaomi - 3 khuôn mẫu thành công cho thị trường smartphone
21/01/2016 Quan điểm
"Số liệu "Apple chiếm 80-90% tổng lợi nhuận từ thị trường Smartphone" là lấy ở đâu vậy tác giả?..."