Giới thiệu

Xin chào, tôi là Hoài Lâm, hiện là chuyên viên Marketing Online. Tôi là một người năng động, sáng tạo vì vậy tôi chọn Marketing là ngôi nhà thứ 2 mà tôi sẽ đi theo nó.

Liên hệ