Giới thiệu

Dịch vụ hóa đơn điện tử viettel gồm các loại như hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác như vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm phiếu thu tiền cước chuyển hàng quốc tế… và các hóa đơn khác với hình thức và nội dung đều thông qua quy định của pháp luật. Địa chỉ :285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: +84971837779 Website: https://hoadondientuvt.vn/

Liên hệ

Chức vụ

CEO hoadondientu | Viettel HCM

Thành phố

Hồ Chí Minh