Giới thiệu

Hiip là một nền tảng quảng cáo trực tuyến với người ảnh hưởng đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.Chúng tôi giúp các nhãn hàng và nhà quảng cáo kết nối và hợp tác trực tiếp với đúng người ảnh hưởng dựa trên dữ liệu mạng xã hội và thuật toán.

Liên hệ