Giới thiệu

Người quan tâm đến Marketing, Quảng cáo, Truyền thông và Xã hội. Hơi ngu.

Liên hệ

Thành phố

Gia Lai

Marketing Side

Agency