Bài viết của Ha Thu

Bao bì Tết - sự đầu tư hiệu quả Bao bì Tết - sự đầu tư hiệu quả
01/02/2016 Sales & Trade Marketing 11,955

Thông thường, các nhãn hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) sẽ thay đổi bao bì mỗi 3 – 5 năm và đối với các thương hiệu lớn là 1 – 2 năm.

Đăng trang chủ