Thảo luận của Bảo

Microsoft sắp khai tử thương hiệu Nokia Microsoft sắp khai tử thương hiệu Nokia
29/10/2014 Brands
"Một thời oanh liệt nay còn đâu... kết thúc buồn của một thương hiệu yêu thích...."