Giới thiệu

tôi là một người học về PR và đang làm trong lĩnh vực thương hiệu. Tôi muốn được bổ sung thêm các kiến thức chuyên ngành để phục vụ cho công việc của mình

Liên hệ