Giới thiệu

Mình thuộc bộ phận nhân sự của công ty Coin98 Finance, hoat động trong lĩnh vực blockchain, cryprocurrency.

Liên hệ