Giới thiệu

Yêu thích công nghệ và kinh doanh. 

Liên hệ

Chức vụ

CEO, 3F Solutions | 3F Solutions

Marketing Side

Agency