Giới thiệu

Hiện đang làm Content Marketing. Thích đi xe buýt, thích lang thang đây đó, thích nghĩ những vẫn vơ. Ưoc mơ là biết được mình thích gì, mình muốn gì.

Liên hệ