Thảo luận của JSC

Làm Content ở In-house và Agency có gì khác biệt? Làm Content ở In-house và Agency có gì khác biệt?
"Cảm ơn bạn nhiều, bài này mình viết trên FB chia sẻ với các bạn trẻ nên văn phong tự nhiên, không trau chuốt lắm...."
[HCM] [Agency] GIGAN JSC: GRAPHIC DESIGNER (PERFORMANCE MARKETING)
"Vị trí vẫn đang tuyển dụng nhé các bạn ..."
Chiến dịch Marketing Black Friday 2019 giúp tăng 300% doanh số online cho Galle Watch Chiến dịch Marketing Black Friday 2019 giúp tăng 300% doanh số online cho Galle Watch
"GIGAN sẽ tiếp tục chia sẻ các case study tương tự như Làm marketing cho sản phẩm siêu cao cấp như thế nào. Hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo...."
[HCM] [Agency] GIGAN JSC: JUNIOR/SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
"Vẫn còn 2/5 slot nha các bạn, đã tuyển được 3 bạn...."
[HCM] [Agency] GIGAN JSC: JUNIOR/SENIOR MEDIA EXECUTIVE
"Vẫn còn 2/5 slot nha các bạn, đã tuyển được 3 bạn...."
[HCM] [Agency] GIGAN JSC: JUNIOR/SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
"Update vị trí này vẫn còn tuyển nhé các bạn!..."
[HCM] [Agency] GIGAN JSC: JUNIOR/SENIOR MEDIA EXECUTIVE
"Update vị trí này vẫn còn tuyển nhé các bạn!..."