Giới thiệu

Em là sinh viên năm 3 đang theo học tại trường Kinh tế - Luật. Em rất yêu thích công việc nghiên cứu thị trường.

Liên hệ