Marketer Ánh
Phạm Ngọc Ánh

Digital Marketing
Marketing Tinh Gọn


PROFILE

Giới thiệu


Tôi là Phạm Ngọc Ánh founder của Ngọc Ánh Blog và Marketingtinhgon.com. Ánh hoạt động trong lĩnh vực marketing online cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp SMBs tối ưu hoạt động Marketing trực tuyến.

Liên hệ


Digital Marketing, Marketing Tinh Gọn
Nam
Agency
Hà Nội
https://marketingtinhgon.com
https://ngocanhblog.com

Thông tin khác


Thành viên từ: 07/01/2018 (5 năm 2 tháng)