Giới thiệu

Tôi hiện đang là Brand Development Executive tại Marico SEA, nhãn hàng X-Men & X-Men for Boss. Đến với Brandsvietnam, tôi muốn học hỏi & chia sẻ những kiến thức, quan điểm cá nhân về các thương hiệu trong và ngoài nước. Những kiến thức tôi học & lượm lặt được - dù là vĩ mô hay vi mô - tôi đều muốn chia sẻ chúng đến với mọi người, không chỉ vì tôi muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng, nhưng còn bởi tôi muốn tạo ra giá trị cho chính mình. Đối với tôi, chia sẻ chính là giá trị.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client