Giới thiệu

Elite Career Center, thực hiện bởi FBA Elite, là Trung tâm Định hướng nghề nghiệp, hoạt động với mục tiêu cung cấp các giá trị Bền vững và Chất lượng cho sinh viên ngành Kinh tế nói chung

Liên hệ