Marketer Dung
Dương Kim Dung

Sales Promotion Advertising Division Leader
AEON Vietnam


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên này chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Sales Promotion Advertising Division Leader, AEON Vietnam
Nữ
Client
Bình Dương
https://www.aeon.com.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 18/02/2014 (9 năm 7 tháng)