Giới thiệu

Một người trẻ đam mê Branding, Marketing và PR luôn tìm kiếm cơ hội để thử nghiệm, học hỏi cũng như thử thách bản thân.

Liên hệ