Giới thiệu

Cử nhân Công nghệ thông tin ĐH Quốc gia hà nội 1998-2002

Thạc sỹ Khoa học máy tính Học viện bưu chính Việt nam 2009-2011

Trên 10 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống SMS Gateway

Phân tích thiết kế và xây dựng Website (user concurrent > 100.000)

Kinh nghiệm xử lý và tối ưu hiệu năng hệ thống website

10 năm kinh nghiệm thực hiện tối ưu website với Công cụ tìm kiếm (SEO)

- Nhận được Certificate Digital marketing của Google Garage

- Hoàn thành các khóa học SEO của Moz

  • Backlink
  • Keyword Research
  • Page Optimization
  • Reporting on SEO
  • SEO Fundamentals
  • Technical SEO Site Audit

Đam mê SEO và đã lập Blog tại http://seothetop.com để chia sẻ những kiến thức đã được kiểm nghiệm thực tế và hiệu quả tới cộng đồng SEO Viết nam.

 

Liên hệ

Chức vụ

SEO Consultant | SeoTheTop

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client